RSS Feed

Září, 2015

  1. Technická laboratoř 2015

    11 září, 2015 by scajanek

    Technická laboratoř je taková kuchyně pro všelijaké pokusy na poli elektroniky, robotiky, programování 3D konstruování, pokročilého modelování, CNC frézování a 3D tisku. Do všech těchto oborů můžeme zabrousit, neboť na ně máme vybavení. (more…)


  2. Modelář 2015

    11 září, 2015 by scajanek

    Prázdniny se vytratily jako pára nad hrncem a školní vyučování je v plném proudu. Abychom nebyli pozadu, vyhlašuji začátek Modeláře na pátek 18.9.2015 ve 14 hodin v dílnách školy. Jen poproste vyučujícího o přihlášku a vyplněnou ji přineste na první schůzku. Uvidíme kolik nás bude. Možná, že se budeme muset, podobně jako loni, rozdělit do dvou skupin.  (more…)